REFİKA’DAN ÜRÜNLER REFİKA’NIN YEMEK OKULU
Reklam ve İşbirlikleri için : 0530 546 93 69
0

Yemek Okulu PRO

Türk mutfak teknikleri büyük bir zenginlik taşımasına rağmen nesilden nesile tariflerle aktarılmış, ancak gerektiği gibi incelenip kayda geçirilememiştir. Oysaki Türk Mutfağı, tarihinden tarifine, sosyolojik, kültürel öğelerinden tekniğine kadar çok katmanlı ve çok boyutlu oluşuyla derya deniz bir bilgi külliyatı, bir hayatlar sentezine sahip.

Günümüzde dahi ülkemizdeki şefler, Fransız mutfak teknikleri ile yetiştirilmekte ve kendi kültürleri hakkında gerekli bilgiden yoksun olarak mezun olmaktadırlar. Literatürdeki bu boşluğu doldurmak için biz, Refika’nın Mutfağı ekibi olarak, Türk mutfak tekniklerine dair bilgileri derlemeye ve hem yazılı hem de video kaynakları oluşturmaya başladık. Refika’nın uzun zamandır hayalini kurduğu ve altyapısını oluşturduğu çalışmayı, 2017’den beri aktif olarak yürütmekte olup, bu kapsamlı çalışmanın bir boyutu olarak 2022 yılında “Yemek Okulu PRO” projesini başlattık.

Ana hedefimiz, bu kaynakları tamamlayıp liselerde, üniversitelerde aşçılık okullarında okutulabilecek nitelikte bir müfredat haline getirmek ve bundan bir kitap yazmak olmakla birlikte, eşzamanlı olarak bu kaynaklara ulaşmak için gerekli imkânlara sahip olmayan insanların eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmeleri adına hayatlarına dokunmanın yollarını bulmaya karar verdik. YouTube’un “Katıl” özelliği sayesinde derslerimizi çevrimiçi eğitim materyali olarak yükledik ve bu dersleri cüzi bir ücret karşılığında dünyanın dört bir yanındaki insanlara sunduk.

Bu projenin bir sosyal sorumluluk tarafı da var ki o da memleketimizde öncesinde istismara uğrayan kız çocuklarına, sonrasında her türlü kadın gücüne destek olunabilecek kurum, kuruluşlarla bu müfredat üzerinden kadın istihdamına katkı sağlayabilmek, bu müfredat üzerinden eğitim sağlamak ve onların sertifikalı birer aşçı olmalarına omuz vermek. Bunun ilk fazı olarak da Yemek Okulu PRO’dan elde ettiğimiz gelirle, istismara uğramış kız çocuklarına bakım hizmeti veren bir kurum olan ÇODEM’de fiziksel bir mutfak yaptık. Bu tür bir eğitimle kaderlerini değiştirebilme güçlerini ellerine almalarını istedik. Hayalimiz bunu daha da büyütmek, kocaman bir aile olarak, elimizdekileri paylaşabilmek.

Eğer siz de bu hayalimize ortak olmak isterseniz buradan katılabilirsiniz.